Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

De invoering van LMRP/HMRP op 24 augustus: een eerste evaluatie

Sinds 24 augustus is de breker verplicht bij acceptatie een onderscheid te maken tussen puin met een Laag Milieu Risico Profiel (LMRP) en puin met een Hoog Milieu Risico Profiel (HMRP). Blijkbaar zijn bouwheren en aannemers/slopers nog onvoldoende op de hoogte van deze nieuwe aanpak bij de breker.
HMRP puin is o.a. puin afkomstig van niet -selectieve sloop, containerparken en particulieren. Dit puin moet afzonderlijk verwerkt en gecontroleerd worden op fysische (asbest, …) en chemische( PAK’s, zware metalen ,oliën,…) vervuiling. Deze behandeling is bijgevolg intensiever er kostelijker voor de breker. Dit heeft als gevolg dat de meeste brekers sinds 24 augustus een meerprijs aanrekenen bij de poort.

De gemiddelde meerprijs bedraagt 4 à 5 €/ton voor mengpuin. Als bouwheer en aannemer /sloper kunt u deze meerprijs vermijden door uw sloopproject te laten opvolgen door Tracimat (www.tracimat.be). Dit betekent dan dat de sloop op een selectieve manier wordt uitgevoerd en dat bij voorbeeld alle gevaarlijke afvalstoffen verwijderd worden vooraleer de eigenlijke sloop aangevat wordt. Puin dat afkomstig is van een Tracimat werf is immers LMRP puin. Tijdens een overgangsperiode ,welke loopt tot eind 2019,zijn de Tracimat procedures versoepeld en is het mogelijk om het puin op een vrij eenvoudige wijze LMRP te maken.
Hoe dit in zijn werk gaat vindt u op de site van Tracimat onder: Overgangsmaatregelen FPRG vzw