Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Nieuwsbrief Grondbank nov 2017

Intersoil 2017 – 23 november – Brussel

Op 23 november 2017 ontvangt Brussel de volgende editie van Intersoil.
Het thema van deze editie is : Bodem, grond & baggerspecie : op één lijn?
Andy Heurckmans van de Grondbank treedt op als spreker tijdens dit seminarie.

Lees meer…

Grondbank start consultatieronde ihkv standaardprocedure & CvGP

OVAM legt momenteel de laatste hand aan het ontwerp-VLAREBO. Vervolgens zal deze gewijzigde VLAREBO-tekst aan de Vlaamse regering overgemaakt worden. De definitieve goedkeuring ervan wordt verwacht omstreeks half 2018, met een overgangsperiode van 180 dagen alvorens deze in voege gaat.

Binnenkort zullen ook de standaardprocedures, Codes van Goede praktijk , enz… bijgewerkt worden. Om deze volgende fase voor te bereiden start de Grondbank met een consultatieronde en een reeks van werkgroepen.

Lees meer…

Infosessies aannemers : nieuw sloopbeheer & update grondverzet

VCB, de lokale Confederaties Bouw en Grondbank organiseren dit najaar een reeks van infosessies voor aannemers over de impact van de recente erkenning van Tracimat als sloopbeheerorganisatie en de wijzigingen die eraan zitten te komen in de regeling omtrent het grondverzet. Tevens wordt het raakvlak tussen de domeinen van het grondverzet en van de sloop- en afbraakwerken toegelicht.

Lees meer…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet – najaar 2017

In november 2017 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in 3 lokale afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Lees meer…

Informatienamiddagen voor openbare besturen en studiebureaus

De vzw Tracimat en de vzw Grondbank organiseren in de loop van december 2017 en januari 2018 een reeks informatienamiddagen, specifiek gericht naar openbare besturen en studiebureaus. Deze sessies worden georganiseerd met de steun van de Vlaamse provincies en in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
Deze sessies bereiden u voor op de aankomende wijzigingen voor de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur, als gevolg van het nieuwe acceptatiebeleid bij brekers vanaf 24 augustus 2018. Ook geeft Grondbank een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan Vlarebo, die worden verwacht in 2018.

Lees meer…

Gevaarlijke stoffen in de wegenbouw – ie-net – 28 november 2017

De Expertgroep Wegenbouw van ie-net nodigt u uit op haar info- en debatavond ‘Gevaarlijke stoffen in de Wegenbouw’ op 28 november in het ingenieurshuis te Antwerpen.
Het hergebruik van afvalstoffen uit de wegenbouw – we verkiezen de term ‘materialen’ – is een vanzelfsprekende praktijk geworden in het Vlaams gewest. De kwaliteit van die gerecycleerde materialen is bepalend voor een succesvolle recyclage en voor de verdere levenscyclus (3de leven…).

Lees meer…