Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

Minister Ben Weyts steunt het gebruik van gerecycleerde granulaten in openbare werken

Minister Ben Weyts steunt het gebruik van gerecycleerde granulaten in openbare werken

In een antwoord op een schrijven van FPRG en GBV in verband met het gebruik van secundaire grondstoffen in overheidsopdrachten schrijft minister Ben Weyts het volgende:

Ik heb uw schrijven met veel aandacht gelezen. Ik onderschrijf uw verhaal om zoveel als technisch mogelijk in te zetten op secundaire grondstoffen.

Wat betreft de toepassingen volgens SB 250 geeft hij aan dat deze in toekomst kunnen uitgebreid worden rekening houdend o.a. met de resultaten van het lopende TETRA project van de PXL Hogeschool Hasselt.

Ook in de waterbouw (Standaardbestek 260) zullen er meer mogelijkheden zijn zodra de nieuwe betonnorm van toepassing zal zijn.

Het gebruik van andere secundaire grondstoffen zoals gemalen hoogovenslakken en vliegassen komt eveneens in aanmerking.

Hij besluit:

Mijn administratie zal dus de komende jaren gaan inzetten op het duurzaam (her)gebruik in de wegen-, kunstwerken-, en waterbouw dit evenwel steeds rekening houdend met een vooraf bepaalde kwaliteit.

Leden kunnen de brief nalezen in de rubriek leden.